Skip to content

Korstnamoodul NPNP L-1 m

Tootekood: 220 1 1101 GGGG 100 Category:

Moodulkorstna Vilpra peamised eelised ja omadused:

 • Uue moodulkorstnate isolatsioon on 25 mm paksune, kuid säilitab 50 mm paksuse isolatsioonimaterjali omadused.
 • Happekindel ja roostevaba
 • Parem väljanägemine – korstnate väiksema välisläbimõõdu tõttu tundub see esteetiliselt meeldivam ja väiksem tuulekoormus;
 • Hea tõmme
 • Korstnad ei vaja vundamenti
 • Kerge kaal
 • Korstnaid sobivad paigaldamiseks hoone välisfassaadile ja kui ka hoone sisse
 • Korstnad sobivad kaminatele, ahjudele, pliitidele, keristele, pelletikateldele, keskküttekateldele ja teistele küttekolletele.
 • Korstnad sobivad nii tahke-, vedel- kui ka gaasikütusele
 • Kõrgeim PREMIUM-kvaliteet metall moodulkorstnad turul;
 • Moodulkorstnad on töökindlamad ja vastupidavamad;
 • Korsten kompenseerib täielikult temperatuuripaisumisest tingitud paisumisi ja pikenemisi;
 • isolatsioonivill on minimaalse tihedusega 180 kg/m³, mis puhutakse moodulitesse kõrgel survel;
 • Isolatsioonivill on täiesti sideaine vaba;
 • Võimalik viimistlus: pulbervärv, kõik RAL toonid
 • Kõik Vilpra moodulkorstnad on sertifitseeritud vastavalt ELi standarditele EN 1856-1:2003 ja EN 1856-2:2004 nõuetele ning omavad CE-märgist.

Topeltseinaga soojustatud moodulkorstnad on moodustatud kahest (sisemisest ja välisest) erineva läbimõõduga torust. Nende torude läbimõõdud sõltuvad kütteseadme tüübist, võimsusest ja korstnakõrgusest.

Sisemine toru on valmistatud 0,5 mm paksusest happekindlast roostevabast terasest, mis sisaldab kroomi, niklit ja molübdeeni. Väline toru on valmistatud roostevabast terasest või värvitudroostevabast terasest.

Korstna maksimaalne töötemperatuur on 450°C (tähis 2) ja 600 °C (tähis 1a).

Ventileeritavas läbiviigus saab värvimata ja värvitud moodul olla paigaldatud ka üle +450°C väljundgaasidega kütteseadmele.

Kui läbiviik suletud, siis 25 mm moodulkorstent üle +450°C väljundgaasidega kütteseadmete suitsugaaside hoonest välja juhtimiseks kasutada ei tohi!

Topeltseinaga korstna isolatsiooniks kasutatakse liimaine vaba kõrge rõhuga moodulisse surutud kivivilla minimaalse tihedusega 180 kg/m3. Liimaine vaba kivivill säilitab ekspluatatsioonis omamahukaalu ega ei tõmbu ega vaju mooduli sees kokku!

Topeltseinaga korstna läbimõõt võib olla 80-600 mm.

Korstnad paigaldatakse 0,25, 0,5 ja 1,0 m pikkuste segmentide kokkupanemise teel ning ühendatakse omavahel roostevabast terasest neetidega ja klambritega.

Soojusisolatsioon kaitseb korstnat kiire jahtumise eest, vähendab tekkiva kondensaadi kogust ja hoiab kinni soojust, parandades sel viisil tõmmet, samuti kaitseb see korstna kõrval olevaid hoonesüttivaid konstruktsioone võimaliku tulekahju eest.


Tehnilised andmed
Kasutusala: Kaheseinaline moodulkorstna süsteem on mõeldud loomuliku tõmbega küttekolletest (katlad, kaminad jne) suitsugaasi eemaldamiseks.
Kütus: Vedel, gaas, tahked kütused
Paigaldus: Sise- ja välikasutuseks
Töötemperatuur: ≤ 600 °C (tähis 1)

≤ 600 °C (tähis 1a)

≤ 450 °C (tähis 2)
Metall: Sisemine toru: roostevaba teras EN 1.4404,

Välistoru: roostevaba teras EN 1.4301 või värvitud roostevaba teras
Seina paksus: Kui dn alates 80 kuni 200 mm – 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 mm

Kui dn alates 230 kuni 550 mm – 0,6, 0,8, 1,0 mm
Surveklass: N1 – loomulik tõmme
Isolatsioon: Mineraalvill, paksus – 25 mm
Vastupidavus tahmapõlengule: G – vastupidav
Kaugus põlevatest materjalidest:* ≥ 100 mm (tähis 1) värvitud moodul ventileeritavas läbiviigus või seinal

≥ 50 mm (tähis 1a) värvimata moodul ventileeritavas läbiviigus või seinal

≥ 100 mm (tähis 2)
Kondensaadikindlus: W – märjad töötingimused
Sertifikaat: 1397-CPR-0557
Korstna markeering: EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50XXX-G100 (1)

EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50XXX-G50 (1a)

EN 1856-1 T450-N1-W-Vm-L50XXX-G100 (2)
* Tegelik minimaalne kaugus põlevate materjalide välispinnast korstnast tuleb kindlaks määrata vastavalt toote etiketil ja siseriiklikes õigusaktides sätestatud kaugustele. Kui õigusaktides jatoote etiketil nimetatud kaugused erinevad, tuleb järgida põlevate materjalide suuremat lubatud kaugust. Minimaalsed lubatud kaugused tuleohtlike materjalide jaoks (mm) määrati selle süsteemikorstnate testimisega sisemise läbimõõduga d 200 mm. Katsetatutest suuremad kaugused korstnate tuleohtlike materjalide jaoks arvutatakse, korrutades katsekauguse järgmiste teguritega: kus d 201–300mm, tegur 1, d 301–450 mm – 1,5, d 451–600 mm – 2, rohkem kui d 601 mm – 4.